Vad vi hjälper till med

Vi representerar, förhandlar
och agerar för dig
i branschen.

Bli medlem här och få tillgång till våra tjänster och medlemsförmåner.

Vilka vi är

Sveriges Paketombud är en ideell organisation som ska skapa trygghet och långsiktighet för sina medlemmar. Vi arbetar för att förbättra våra medlemmars ställning. Ju större vi blir, desto tyngre väger vi när vi skapar förutsättningar för en säkrare bransch ur alla aspekter.

Vad vi kan

Vi utvecklar regler, avtal och säkerhet för Sveriges paketombud. Vi tar fram affärsmodeller för att uppnå en bra balans mellan parterna på den stadigt expanderande marknaden samtidigt som vi driver krav på bättre ersättning för butikerna.

Vår vision

Som den naturliga avtalspartnern kan vi garantera balanserade avtal som gynnar Sveriges paketombud och deras kunder. Regelverket förenklas genom tätt samarbete med aktörer, tull och försäkringsbolag och lönsamheten för paketombuden förbättras.


Projektpresentation:

Nationell ombudsplattform för effektivt informationsutbyte inom paket- och logistiktjänster.

Sveriges Paketombud startar i samverkan med postoperatörer, länsstyrelser, regioner och kommuner ett projekt som ska lägga grunden till en ny nationell digital plattform. Målet är att genom aktör- och systemsamverkan bidra till att förbättra paketlogistiken för kunder och paketombud i hela landet. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för bättre tillgänglighet till pakettjänster och nya utlämningsformer, något som hittills inte minst varit en viktig landsbygdsfråga. Stort fokus kommer även att ligga på ökade miljövinster genom nya transportlösningar.

Följ projektet Nationell Ombudsplattform här:


Sveriges Paketombuds pressmeddelande den 19/9/2018

Vårt mål är att organisera alla Sveriges över 5000 paketombud

Nya tider, nya grepp

Med en e-handel som utökar i explosiv takt är kravet på en fungerande logistikmarknad större än någonsin.

Den snabba expansionen ställer krav på uppdaterade, väl fungerande avtal och innovativa smidiga lösningar för såväl kunder som alla parter i kedjan.

De fem stora aktörerna


I Sverige idag finns det ett växande antal aktörer som offensivt säljer pakettjänster. De allra största är de följande fem:

  • Schenker
  • Postnord
  • DHL
  • Bussgods/Bring och
  • UPS.

  • Postnord och Schenker har idag ca 1600 ombud var över landet, medan DHL ca 1300, Bussgods/Bring ca 600 paketombud.
    UPS ombudsnät är under uppbyggnad.