Apparna utvecklas till konsument och ombuds fördel