Kinapaketen blir dyrare i Norge

Sverige testmarknad för Schenkers självkörande T-pod
15 november, 2018
Nytt paketombudskoncept testas i Malmö och i Nacka
22 november, 2018

Även i Norge ändrar man nu reglerna kring moms och avgift för e-handelspaket understigande 350 kr – allt för att hjälpa norsk handelsnäring att konkurrera med
giganter såsom Alibaba och Wish. Förutom momsen på 25 procent måste mottagaren även betala en tullavgift som i många fall kan komma att överstiga värdet av den beställda produkten. Den norska staten hoppas på ökade intäkter på 750 miljoner kronor 2019.

Läs mer här: