Riksdagen röstar om pakethantering

DB Schenker varnar
26 mars, 2019
Mindre emballage önskar e-kunderna
2 april, 2019
DB Schenker varnar
26 mars, 2019
Mindre emballage önskar e-kunderna
2 april, 2019

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag och nu kommer en ny lag som ska komplettera EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.
Det ska bli lättare att tillämpa EU-förordningen vars syfte är att öka pristransparansen och främja konkurrensen på paketmarknaden. Regeringen föreslår också att företag som erbjuder tjänster för pakethantering ska vara skyldiga att anmäla det till Post- och telestyrelsen.Läs mer här: