Amazons satsning på ”last mile”

#mycket att göra
13 maj, 2019
Amazon kör igång nygammal lösning
15 maj, 2019
#mycket att göra
13 maj, 2019
Amazon kör igång nygammal lösning
15 maj, 2019

Amazon uppmanar sina anställda att säga upp sig och starta sina egna leveransföretag!
Företaget gör detta för att med hjälp av de intresserade försöka
gå ifrån max två dagar till bara en dag för leverans till sina ”Prime members”. Varje anställd som tar det önskvärda steget får hela 10.000 USD i startbidrag plus tre månaders lön. Förutom finansieringshjälpen garanteras de f.d anställda även utbildning, tillgång till teknologi samt en strid ström av paket att leverera.
Rabatt på försäkringar, på inköp av varubilar med Amazons logotyp och uniformer ingår också i dealen.
Initiativet bygger på ett program Amazon startade för ett år sedan för att öka sin konkurrenskraftighet på sina ”last mile”-leveranser.