Samlastning testad

Paket gav andningsbesvär
27 juni, 2019
E-handeln påverkar miljön
1 juli, 2019
Visa alla

Gordon delivery testade i mars en ny modell för samlastning av transporter för att påvisa miljövinster. Efter att ha testat samkörning med olika varumärken under 15 dagar kunde man se att körsträckan halverats och att man minskat sina koldioxidutsläpp med 15 ton.