augusti 2019

15 augusti, 2019

Dags att korrigera postlagen?

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska undersöka hur en ändring i den förlegade postlagen kan göras för att luckra upp tystnadsplikten. Hittills har det […]
6 augusti, 2019

Produktinformation för färre returer

E-handeln uppmanas att satsa på bättre produktinformation för att minska antalet returer, något som skulle dämpa den negativa effekten på miljön som returerna för med sig. […]