Landsbygdskonferensen 2019

PTS nya undersökning
21 november, 2019
Bitcoin och droghandel på Darknet
21 november, 2019
Visa alla

Sveriges Paketombud deltog idag i Landsbygdskonferensen 2019 och lyssnade på samtal mellan myndigheter om landsbygdspolitikens genomförande.

Genom den nya landsbygdspolitiken har Tillväxtverket i uppdrag att i samverkan med 15 särskilt utpekade myndigheter utveckla deras förmåga att synliggöra och hantera landsbygdernas möjligheter och behov. Under Landsbygdskonferensen berättade några av dessa myndigheter om hur de ser på sina roller för landsbygdernas utveckling. Representanter för Post- och telestyrelsen( PTS), Tillväxtverket, Trafikverket, Kulturrådet och Jordbruksverket talade på scen.

Extra intressant för Sveriges Paketombud var det att höra Björn Blondell, divisionschef på PTS, tala om vikten av att utveckla paketdistributionen i Sverige. Enligt Björn Blondells mening ska medborgare både i stad och landsbygd ha samma möjlighet att hämta ut sina paket där det passar dem bäst, till exempel på vägen till eller ifrån arbetet.

Vi kan inte annat göra än hålla med. Vårt projekt Nationell Ombudsplattform kan komma att innebära ett stort steg just i den riktningen.