PTS nya undersökning

Misstänkt paket var möglig mat
21 november, 2019
Landsbygdskonferensen 2019
21 november, 2019
Misstänkt paket var möglig mat
21 november, 2019
Landsbygdskonferensen 2019
21 november, 2019

Den ökande e-handeln skapar utmaningar och leveranser av paket fungerar inte alltid smidigt för mottagarna. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra. De postanvändare PTS har tillfrågat i lands- och glesbygd är ändå generellt nöjda med dagens postservice.

PTS har låtit genomföra en kvalitativ studie av hur användar­nas behov av posttjänster ser ut med fokus på lands- och glesbygd. Syftet med studien är att PTS ska få en fördjupad kunskap om de behov och utmaningar som privatpersoner och småföretagare har.

Bättre lösningar för paketleveranser efterlyses
E-handeln ökar i hela landet och behovet av väl fungerande system för paketleveranser är tydligt i undersökningen. På landsbygden finns det inte lika många alternativ, vad gäller till exempel distributörer och utlämningsställen. Många efterfrågar därför en ökad samordning mellan marknadsaktörer vad gäller leveranserna samt flexibilitet, bland annat för att själv kunna styra var utdelning ska ske för att bättre passa in i de rörelsemönster man har.

Ett antal svarande i undersökningen upplever också att leverantörerna har dålig kunskap om leveransvillkoren ute i landet och att de därför underskattar eller felbedömer hur lång tid en leverans kommer att ta eller att det inte på vissa platser går att få paketleverans övernatt. Läs mer här:  Foto: Sten-Åke Stenberg & Mostphotos