Svensk Postmarknad 2020

Coronashoppingen ökar
6 maj, 2020
Ändra öppettider?
6 maj, 2020
Coronashoppingen ökar
6 maj, 2020
Ändra öppettider?
6 maj, 2020

Idag publicerar Post- och telestyrelsen (PTS) sin rapport Svensk Postmarknad 2020.
För första gången presenterar PTS även en samlad bild av läget inom paketmarknaden och det kommer inte som någon direkt överraskning att paketmängderna i landet ökar.

När det gäller konkurrenssituationen konstaterar PTS att ingen aktör står för mer än hälften av omsättningen. Postnord har den största andelen med 40 procent, därefter följer UPS med runt 20 procent medan Schenker och DHL har marknadsandelar på ca tio procent var.

Läs mer här:

Foto: Bildkoll