Bättre integration mellan aktörer behövs

Fortfarande fullt hos ombuden
18 januari, 2021
Många paket ifrån Storbritannien returneras
20 januari, 2021
Visa alla
Alla företag som jobbar med logistik borde ta höjd för rekordmånga paket varje dag och inte längre se volymtoppar som temporära. Det gäller varje del av kedjan, båda stora lokala aktörer som globala giganter.
Bättre integration och kommunikation mellan olika aktörer innebär bättre service för konsumenter och lägre transaktionskostnader. Ju större volymer som behöver hanteras, desto mer värdefull blir bättre kommunikation mellan aktörerna. Det skriver logistikföretaget BluJays försäljningschef i en debattartikel i Dagens Infrastruktur. Läs hela atikeln nedan här: