Fler paketboxar ut från PostNord

E-barometern 2020 visar 40% ökning för E-handeln
24 februari, 2021
Ny forskning kring luft i paket
18 mars, 2021
Visa alla

Foto: Mostphotos

Efter pilottesten med ett hundratal paketboxar i Stockholm placerar nu PostNord ut ytterligare 500 boxar i Stockholm, Malmö och Göteborg. Under de kommande 18 månaderna ska 2 500 boxar installeras även på mindre orter i hela landet. En box har placerats i Luleå för att testa hur tekniken fungerar på kyligare breddgrader. Boxarna kommer primärt att stå utomhus för tillgänglighet under hela dygnet.