Hur gör e-handlarna med returer?

Frätande vätska i paket
26 mars, 2021
PTS omnämner Sveriges Paketombud
16 april, 2021
Frätande vätska i paket
26 mars, 2021
PTS omnämner Sveriges Paketombud
16 april, 2021
Fria returer är bra för att öka omsättningen och för att bygga förtroende hos kunderna, men de går inte att räkna hem ekonomiskt eller att tydligt se vilken effekt de ökade transporterna har på miljön. För att mäta de negativa konsekvenserna av de ökade transportflödena måste man också mäta vilka konsekvenser våra icke-besök i köpcentrum får. En ny forskningsstudie har analyserat över en miljon försäljningstransaktioner hos ett e-handelsföretag inom modebranschen. Forskarna Stefan Karlsson och Pejvak Oghazi tips till e-handlare är att använda data på ett bättre sätt för att hitta vägar att göra returhanteringen mer lönsam. De menar också att de större företagen måste gå i täten för att förändra dagens returbeteende till en mer ekonomisk och hållbar modell.
Så hur gör de stora e-handlarna i dag? Ehandel.se kontaktade tio bolag och frågat hur de resonerar kring kostnad för frakt och retur och varför de valt att göra på det ena eller det andra sättet. Endast fyra företag återkom med svar.