PTS omnämner Sveriges Paketombud

Hur gör e-handlarna med returer?
7 april, 2021
iBoxen vs PostNord
20 april, 2021
Visa alla

Sveriges Paketombud och förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform omnämns i PTS rapport Svensk Postmarknad 2021 som ett av de projekt som arbetar med att få till stånd varudistribution och leveranslösningar som motsvarar de lokala användarnas behov. Insatsernas fokus är på utlämning av varuförsändelser och samordnad logistik. PTS konstaterar i rapporten att brevvolymerna fortsätter att falla medan e-handeln ökar. Brev- och paketflödena bör bli än mer integrerade i andra marknader. För att posttjänsten bättre ska svara mot samhällets nuvarande och framtida behov så behövs åtgärder och anpassningar från många olika aktörer. PTS efterlyser nu en ökad samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Samverkan krävs även för att skapa en postservice som kan bidra till att förutsättningar för boende och verksamhet i hela landet, inte bara i tätorter och större städer.

Läs mer här: