Svensk Handels framtidsprognos visar på ökad e-handel

Bring levererar till iBoxen
1 juni, 2021
61% vill ha paket till ombud
7 juni, 2021
Bring levererar till iBoxen
1 juni, 2021
61% vill ha paket till ombud
7 juni, 2021

Svensk Handels rapport Läget i handeln visar att e-handeln kommer att utgöra 31–40 procent av den totala detaljhandeln år 2030. Inom sällanköpshandeln kan drygt hälften av försäljningen ske på nätet. Trots en stark tillväxt av jobb i e-handeln och partihandeln kommer uppemot 35 000 arbetstillfällen att försvinna men genom att partihandeln, dagligvaruhandeln och e-handeln växer även i antal anställda, så motverkas delvis det stora bortfallet av jobb inom den traditionella sällanköpsvaruhandeln. För handeln som helhet väntas antalet anställda minska med mellan 2 och 7 procent till 2030, vilket motsvarar mellan cirka 8 000 och 35 000 anställda. Läs mer om Svensk Handels framtidsprognos och två scenarier för handeln fram till 2030:

Läs mer här: