Alarmerande brister i ombudens arbetsmiljö

Det lackar mot paketkaos….
10 december, 2021
Så här ska det låta!
13 december, 2021
Det lackar mot paketkaos….
10 december, 2021
Så här ska det låta!
13 december, 2021

Arbetsmiljöverket går idag ut med resultaten av 1200 arbetsplatsbesök sedan 2019, både fysiska och på distans, hos hela e-handelskedjan från terminaler till paketoperatörer, ombud och e-handlare. Hela åtta av tio företag har haft brister i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder.

Sveriges Paketombud har sedan organisationens start för fem år sedan arbetat med att synliggöra paketombudens arbetsbelastning i en allt växande e-handel. När Arbetsmiljöverket beskriver ”alarmerande brister” är det ingen nyhet för oss. Det är framför allt inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, truckanvändning och belastningsergonomin det är som allra värst, stora paketmängder ska hanteras på kort tid. De flesta arbetsgivare följer ändå kraven på åtgärder som ställts efter Arbetsmiljöverkets inspektioner. Situationen är dock oroande och kräver fortsatta, rejäla insatser.

Sveriges Paketombud kommer att fortsätta arbetet med att stödja ombuden i arbetsmiljöproblematiken.

Läs mer här: