Droger i pusselpaket

Brings rapport om hämtningstider
5 januari, 2022
Utredning om klimatpåverkan
27 januari, 2022
Sveriges Radio rapporterar att två kilo droger – amfetamin och kokain -delade plats med två tusen pusselbitar i ett paket som skickats ifrån Nederländerna.
Paketet öppnades av tullen på Landvetter som i fortsättningen följde rutinerna. Drogerna byttes ut mot potatismjöl och grovsalt, påsarna vacuumförpackades och penslades med gult uv-pulver innan paketet skickades vidare till paketombudet. Mottagaren övervakades vid upphämtningen och tullen kunde under efterföljande husrannsakan tas på bar gärning med händer och tröja gula av uv-pulvret och resterna av paketet i full brand i en eldningstunna på gården. Trots det förnekar han brott.
Det blir allt vanligare att droger skickas med post och paketombuden blir ofrivilliga langare som hittills stått i stort sett maktlösa. I ”BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM POSTLAGENS TYSTNADSPLIKT” föreslås att det i postlagen ska föras in en ny reglering som ger aktörerna inom postverksamheten möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten i postlagen i kontakter med brottsbekämpande myndigheter. Författningsförslagen bör enligt betänkandet kunna träda i kraft den 1 juli 2022.