Kungörelse Stämma SPO

AliExpress placerar ut paketskåp
15 juli, 2022
ICA testar drönare
25 oktober, 2022
AliExpress placerar ut paketskåp
15 juli, 2022
ICA testar drönare
25 oktober, 2022
Kungörelse av årsstämma 2022 i Sveriges Paketombud
Dag: Torsdagen den 24 november 2022
Tid: Kl. 13.00
Plats: Stämman kommer att ske digitalt och anmälan ska göras senast en vecka innan årsmötesdagen.
Anmälan: Anmälan om deltagande görs till catarina.lindberg@sverigespaketombud.se
Vi hälsar er välkomna till stämma i Sveriges Paketombud!
Vi vill göra er uppmärksamma på att motioner till stämman ska vara föreningen tillhanda senast en månad i förväg för att ge föreningsstyrelsen möjlighet att yttra sig över dessa. Nomineringar av förtroendevalda till föreningen ska vara valberedningen tillhanda senast en månad före stämman. Motions- och nomineringsrätt tillkommer enskilda medlemmar, föreningens styrelse, eller annan grupp av medlemmar.
Efter anmälan kommer kallelse till stämman med årsmöteshandlingar och länk till mötet att mejlas ut senast sju dagar före stämman.