Amazons Sverigechef förundras över svensk uthämtningskultur

De iskalla skåpen intar Sverige
4 juli, 2023
Postnords e-barometer 2022- ehandeln backar
4 juli, 2023
De iskalla skåpen intar Sverige
4 juli, 2023
Postnords e-barometer 2022- ehandeln backar
4 juli, 2023

”Jag hade aldrig använt mig av ett uthämtningsställe innan jag flyttade till Sverige. Inte någon annanstans används det i samma höga utsträckning som i Sverige, jag tror det ligger på över 80 procent. I andra marknader ligger andelen runt 5 procent”.

Det säger Gulfem Toygar som tillträdde posten som Sverigechef för Amazon i januari 2019, i en artikel i Dagens Industri. Amazon-chefen är förundrad över svensk uthämtningskultur och lyfter två faktorer som verkligen sticker ut på den svenska e-handelsmarknaden: Mognadsgraden och den höga andelen uthämtningsställen.

Läs hela artikeln nedan eller gå in på Dagens Industris facebookssida där alla trevliga kommentarer till artikeln/inlägget understryker det verkliga behovet av fortsatt ombudsverksamhet i Sverige.

https://www.di.se/nyheter/amazon-chefen-forundrad-over-svensk-uthamtningskultur/?fbclid=IwAR138XajCu07BAA4ZJFduMIpsWijcp7W1zRYXF750iEFCnlMdZL0am46mWI