Systematiskt arbetsmiljöarbete är en del av arbetsgivarens ansvar att upprätta och följa upp löpande.
När arbetsmiljöverket kommer på inspektioner så vill de se hur arbetsgivaren förebygger risker för ohälsa och olyckar i arbetet och de vill även se rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Ofta skickar arbetsmiljöverket ut en föranmälan av inspektionen där det står vilka områden de kommer att fokusera på och under två år from hösten 2019 kommer de att fokusera på e-handel och därmed göra många besök hos paketombud.

På besöken skall arbetsgivaren och skyddsombud eller annan representant från arbetstagarna vara med. Arbetsmiljöverket fokuserar på två områden under besöken till paketombuden:
Belastningsergonomi såsom t.ex. vägen för paketen från lastbilen, in på lagret, vidare upp på hyllorna. De tittar på höjdskillnader, tunga lyft och hjälpmedel.
Personalens arbetssituation gällande t.ex. hot och våld samt ensamarbete med risker då man behöver lämna butiken för att gå in på lagret och hämta paket. De kommer också vilja se dokumentation av systematiskt arbetsmiljöarbete och för detta kan du använda nedanstående mallar och då främst mallarna nr 5-8 vad gäller just pakethantering.

Blankett 1: Systematisk arbetsmiljö, register

Blankett 2: Systematiskt arbetsmiljöarbete 02-inledning

Blankett 3: Systematiskt arbetsmiljöarbete 03-arbetsmiljöpolicy

Blankett 4: Systematiskt arbetsmiljöarbete 04-samverkan

Blankett 5: Systematiskt arbetsmiljöarbete 05 fördelning arbetsmiljöuppgifter

Blankett 5/1: Systematiskt arbetsmiljöarbete 05-1 blankett fördelning arbetsmiljöuppgifter

Blankett 6: Systematiskt arbetsmiljöarbete 06 kunskaper-kompetens

Blankett 6: Systematiskt arbetsmiljöarbete 06-1 kunskaper-checklista-introduktion

Blankett 7: Systematiskt arbetsmiljöarbete 07 undersöka arbetsmiljön

Blankett 8: Systematiskt arbetsmiljöarbete 08 riskbedömning-handlingsplan

Blankett 8: Systematiskt arbetsmiljöarbete 08-1 blankett riskbedömningar

Blankett 8: Systematiskt arbetsmiljöarbete 08-2 blankett riskbedömning-förandringar

Blankett 8: Systematiskt arbetsmiljöarbete 08-3 förteckning-riskbedomning-kemikalier

Blankett 9: Systematiskt arbetsmiljöarbete 09 rapportera-utreda-tillbud-olyckor

Blankett 9: Systematiskt arbetsmiljöarbete 09-1 blankett rapportering-utredning-olyckor-tillbud

Blankett 10: Systematiskt arbetsmiljöarbete 10 årlig uppföljning

Blankett 10: Systematiskt arbetsmiljöarbete 10-1 blankett årlig uppföljning

Blankett 11: Systematiskt arbetsmiljöarbete Bilaga 1 förteckning arbetsmiljölagstiftning


Mer information om hur du arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och förbereder dig för besöket finns att se påArbetsmiljöverkets hemsida: