TT- intervju med Olle Janrik, SPO inför Black Friday

Sveriges Paketombuds Olle Janrik intervjuades av TT inför Black Friday och julhandeln, som i år tyvärr präglas av pandemin och vårt beteendemönster för att begränsa smittan. Olle Janrik har kontinuerlig kontakt med medlemmar kring hur arbetsmiljön ska bli så säker som möjligt, såväl för kunder som för paketombuden själva. Störst utmaning är det för små utlämningsställen där det är svårt att hålla avstånd, påpekar Olle Janrik i artikeln som publicerades den 21 november i SvD, Ystads Allehanda, Borås tidning, Folkbladet, Sydöstran och Dagens Näringsliv mfl.

Läs artikeln i länken här:


Postnords E-barometer för 2019

Samverkan, partnerskap och förstås E-barometern 2019 diskuterades och presenterades på Postnords Retail Day den 18 februari. Sveriges Paketombud var på plats och tog del av intressanta presentationer kring det nya hållbarhetstänket inom E-handeln.

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln.
E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning.
E-handeln definieras i e-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.

För första gången på helårsbasis visar E-barometern att 70 % av svenskarna i åldern 18-79 har e-handlat under en genomsnittlig månad. Fler än någonsin alltså, men knappast något tak. E-handlandet är för fler och fler svenskar en naturlig del av vardagen – yngre såväl som äldre. 13 % e-handlar mer än fem gånger i månaden,.


Inspektion från Arbetsmiljöverket

Tina Rääf från Arbetsmiljöverket inspekterade i veckan Sveriges paketombuds ordförande Staffan Erikssons lokaler. Staffan är paketombud på Våxnäsmacken i Karlstad. Besöket gällde förstås SAM, de riktlinjer Arbetmiljöverket har tagit fram för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Avsikten med SAM är att förebygga risker för ohälsa och olyckor. Arbetsmiljöverket inspekterar e-handel och besöker under 2019 utlämningsställen och terminaler. Fokus på inspektionerna är belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö samt hot och/eller våld.

Inspektionen på Våxnäsmacken blev till ett bra möte med god dialog och Tina gav Staffan handfasta råd och tips. Eftersom det var Tinas första arbetsplatsbesök i e-handelsprojektet fick hon information om vad Sveriges Paketombud arbetar med och om det samarbete vår organisation har inlett med “Tillsammans mot nätdroger”.

Noteras bör att det naturligtvis också är viktigt att respektive aktör tar sitt ansvar när det gäller hur många, hur stora och hur tunga paket ett paketombud kan tänkas hantera.

Saxat ur Dagens Nyheter/
Almedalen Infrastruktur den 4/7/19
:


Saxat ur Svensk Bensinhandels jubileumsbilaga
som medföljde Dagens Industri den 29/5/19
:


Dan före dan!

Ja, nu är den värsta (eller bästa) perioden över för Sveriges alla paketombud och vi kan alla andas ut några dagar innan det återigen är dags att kavla upp ärmarna och ta hand om paketen från mellandagsreor och returer av julklappar. Återigen har rekord slagits i årets julhandel och antal paket som hanteras via paketombuden fortsätter att öka i både antal och volym.

De senaste åren har julhandeln gått från jakt och stress ute i butikerna till att kunderna i allt större utsträckning beställer julklapparna via nätet och hämtar upp dem hos sitt paketombud i en affär, bensinstation, kiosk eller färghandel. Denna extremt snabba förändring av köpbeteende hade ingen egentligen kunnat förutspå och det var i kölvattnet av detta som Sveriges Paketombud föddes i augusti 2016. På de dryga två år som har passerat har vi kommit en bit på väg mot vårt mål ”lönsamhet och säkerhet för dig som hanterar paket”, men mycket arbete kvarstår.

Vi ser dock med tillförsikt och spänning fram mot 2019 då vi har många projekt på gång! Mycket arbete kommer att läggas på det spännande projektet ”Digital ombudsplattform” som Sveriges Paketombud startade under 2018 tillsammans med postoperatörer, länsstyrelser, regioner och kommuner. Målet är att genom aktör- och systemsamverkan bidra till att förbättra paketlogistiken för kunder och paketombud i hela landet. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för bättre tillgänglighet till pakettjänster och nya utlämningsformer, något som hittills inte minst varit en viktig landsbygdsfråga. Stort fokus kommer även att ligga på ökade miljövinster genom nya transportlösningar.

Med förhoppningar om att Sveriges alla paketombud nu får öppna några egna paket och att alla får en riktigt God jul & Gott nytt år!

Staffan Eriksson, ordförande i Sveriges Paketombud

Emballagenyheter:


Sveriges Paketombud och All Office har slutit avtal om nya förpackningar. Vi har tillsammans med AllOffice tagit fram ett speciellt anpassat sortiment för pakethantering men även förhandlat fram förmånliga priser på övriga kontorsrelaterade produkter.

Prislista, produktinformationoch beställningsrutiner skickades med e-post till våra medlemmar i början av juni -18. Nya medlemmar som önskar få tillgång till föregående kan kontakta oss via kontaktformuläret.


Sveriges Paketombud träffar PostNordSveriges Paketombud förbereder plattformsprojekt i samarbete med Tillväxtverket.


Projektet skall göra en förstudie kring hur man kan skapa en plattform där paketets resa är integrerad hela vägen från e-handelsleverantören till kunden.

Det vanligaste sättet att idag få paket är via paketombud och det är en av orsakerna att just vi driver denna fråga.Vår ansökan låg på Tillväxtverkets bord i mars-18, en del kvarstår att göra innan vi får grönt ljus men febril aktivitet pågår.

Plattformen kommer att ge kunden nya valmöjligheter som att t.ex. byta utlämningsställe eller överföra rättigheten elektroniskt till någon annan att hämta ut ett paket.

Både storstad och landsbygd ska få bättre möjligheter att optimera sina nätverk för utlämning även om behoven och möjligheterna är väldigt skiftande över landet. Tanken är att pakettransportörer, paketombud, e-handlare, myndigheter och paketkunder ska kunna hämta information från ett enda ställe utifrån sina olika behov.

Dialogen är i full gång och vi har även fått med oss Svensk Handel, Post-och telestyrelsen (PTS) och ett antal länsstyrelser och kommuner i projektet.

Vad händer under våren 2018 hos
Sveriges Paketombud?

Olle Janrik uppdaterar oss:

-”Vi är i gång med att titta på olika projekt i samarbete med Tillväxtverket och Post-och Telestyrelsen. Målet är att skapa en tydligare ombudsroll som samtidigt förenklar och effektiviserar verksamheten.
En långsiktigt fråga som också behöver lösas är hur topparna av paketanstormning kring midsommar, Black Friday och jul ska kunna mildras. För tillfället händer det mycket i samband med de stora aktörernas pågående omförhandlingar. Vi följer dessa med spänning och fortsätter att jobba på för att utveckla branschen.”

SPO på seminarium om Amazon

HUI’s seminarium “Vad händer när Amazon kommer till Sverige?” besöktes i april av SPO’s Olle Janrik.

Redan idag räknar man med att Amazon omsätter runt 800 miljoner kr i Sverige men med en svenskspråkig domän och lager i landet för snabb logistik blir man en helt annan aktör att räkna med.

Vad är då Amazon?

En enorm plattform inom i stort sett alla delar av detaljhandeln. Man arbetar med långsiktighet och expansion, effektiv logistik och kundlojalitet med stort fokus på kunden delvis med priser som pressats ner till lägsta möjliga. De har idag 1,5% marginal i snitt på sina produkter och tjänster i USA. Amazon står för 44% av landets e-handel och bakom succen ligger ett svårslaget koncept. Företaget delar inte ut vinst utan investerar i forskning och utveckling.
Konsekvenserna för Sverige kan man hittills mest spekulera i men klart är att på den negativa sidan är lägre vinstmarginaler att vänta för detaljhandeln samtidigt som den fysiska handeln sätts under ytterligare press.
För svenska företag innebär Amazons ankomst en ny typ av konkurrens med en långsiktigt aktör som inte har några avkastningskrav på sig.
Positivt är att hela e-handeln samtidigt gynnas eftersom marknaden växer totalt.

Amazon kommer också att stressa fram ett kompetenslyft. Svenska e-handlare som kan spetsa sina sortiment och tjänster kan öka sina möjligheterna att nå ut i världen via Amazon ordentligt.

Amazon är en maskin och är inte bäst på allt. Aktörer med nischat sortiment, tjänsteinslag, högre grad av service, lokala produkter, etc. kommer inte att slås ut av Amazon. Klart är att logistiken måste flyta för att Amazon inte bara ska etablera sig i storstäderna utan över hela landet.

Olle Janrik: - Sverige är en stor utmaning geografiskt för en fungerande logistik. Vikten av att hitta kostnadseffektiva och snabba leveranser till kunder och e-handlare utanför megamarknaderna ökar. Här blir paketombuden den naturliga lösningen även för en så stor aktör som Amazon.


Bussgods paketombudsavtal certifierat

Kontrollerad Franchise har i december för första gången certifierat en annan typ utav avtal - ett paketombudsavtal - för Bussgods.Ett certifierat paketombudsavtal är ett första steg mot en trygg, långsiktig avtalsform för samtliga aktörer och paketombud när e-handeln ställer nya krav på alla involverade i branschen. Bussgods avtal uppfyller de kriterier som är relevanta för avtalsområdet.Observera att det inte är de ekonomiska villkoren Kontrollerad Franchise certifierar utan att avtalet är balanserat.

SPO i möte med Unifaun


SPO’s Olle Janrik träffade i mitten av december 2017 Unifaun’s Johan Tempelman och diskuterade bland annat framgångarna med Unifauns mobilapp “Mina Paket”. Olle Janrik berättar:
”Vi tittade även på andra gemensamma, transportörsneutrala lösningar och talade om arbetet med att hitta fler sätt att underlätta för paketombuden. Appen börjar etablera sig och Unifaun är precis som vi glada över den positiva utvecklingen. ”

”Mina Paket” lanserades i mars 2017 och samlar alla paket på ett enda ställe. Idag har den installerats över 52 000 gånger och används aktivt av ca 32 000 människor, siffror som stadigt ökar. Unifaun såg en stark volymtillväxt med 30-40% under Black Friday och Cyber Monday och julhandeln återstår att utvärderas. Efter hand byggs appen också ut. Den senaste förbättringen är att man nu manuellt kan lägga till försändelser vilket gör det lättare att spåra ett paket.

Olle Janrik fortsätter: “Vi i SPO tackar er paketombud runt om i landet för att ni har hjälpt till att marknadsföra “Mina paket”. Den ger ett effektivare kundmöte och redan idag hämtas 2000 paket i veckan av nöjda användare av appen.”

Sveriges Paketombud (SPO) återkopplar
med PostNord

I december 2017 hölls det första uppföljningsmötet efter SPOs presentation i november på Tillväxtverket. Olle Janrik träffade Mikael Sunqvist och Pernilla Strömgren, etableringsansvarig respektive avtalsansvarig hos PostNord, i SPOs lokaler på Ynglingagatan 16 i Stockholm. Dialogen kring de spaningar och insikter SPO berättade om på Tillväxtverket fortsatte och det kom att handla mycket om transportörsneutralitet, hanteringssystem, säkerhet och kundappar. Olle Janrik ställde frågan om det inte är enklare med en portallösning för alla och PostNord lovade ta hem våra starka synpunkter för att titta om och hur detta kan lösas strategiskt.


Saxat ur Franchise Focus, nr 3/17 :

Sveriges Paketombud inleder nya samarbeten

Sveriges Paketombuds Olle Janrik besökte igår torsdagen den 30/11 Tillväxtverket och redogjorde för vår organisations tankar inför framtiden. Presentationen fick stark respons från alla närvarade -man är helt överens om att paketombuden står för avgörande kundservice och att service är nyckeln till en växande handel.

Olle Janrik: "Ansvaret för paketombuden är stort, ersättningen mindre men rollen som paketombuden har är otroligt viktig. I dagens möte på Tillväxtverket fick vi stark respons från alla närvarande inklusive representanter från Näringsdepartementet, Länsstyrelsen och Post- och Telestyrelsen. Våra olika intressenter från Axfood, Menigo, PostNord och ICA var också på plats. Vi diskuterade både nutid och framtid för att se över de områden vi snarast bör åtgärda för allas vårt bästa och vi bokade nya möten för att inom kort utvidga vårt samarbete."

Några av de ämnen som gavs extra mycket uppmärksamhet var säkerheten för ombud och kunder och det heta ämnet lördagsleveranser. Samtidigt öppnar allt fler upp för att våga börja resan mot operatörsoberoende system. Sveriges Paketombud inbjöds också till Lunds Tekniska Högskola för att vara med och påverka utarbetandet av paketombudens roll i framtiden.


Gott om plats är det ont om!

Sveriges Paketombud fortsätter att arbeta för alla paketombud i frågor gällande ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet.