1Tjänar jag pengar på att vara ombud?
Om det är lönsamt eller inte att vara paketombud beror på många olika faktorer och det är därför svårt att svara generellt på frågan. Den ersättning som betalas per paket är låg och det krävs mycket för att gå plus bara på den med de kostnader som finns för hanteringen. En viktig möjlig intäktskälla är de extra kunder som kommer till butiken. Hur stor andel av dessa köper något i butiken och hur många bruttovinstkronor är det i snitt? Det är också viktigt att det inte tränger undan andra inkomstbringande produkter/tjänster som är viktiga för helheten. Med andra ord är det en helhetsbedömning om hur effektivt det går att sköta det utifrån den verksamheten som finns idag, nya kundströmmar och att ytor finns på de rätta ställena i byggnaden.
2Kan jag vara ombud för flera aktörer?
Ja, i grunden fungerar det alldeles utmärkt.
3Måste jag ha ett bestämt öppethållande för fraktbolagen?
Öppettiderna regleras oftast i avtalet. Förändringar av dessa kan oftast ske, men det är viktigt att paketoperatörerna hinner få information om det i god tid så de kan uppdatera sina system så att kunderna inte får felaktig information om när de kan hämta ut sina paket.
4Vem står för hyllinredning?
Vem som står för kostnaden för hyllinredningen skiljer sig mellan paketoperatörerna. En del skickar ut hyllsystem medan andra överlåter det till paketombudet.
5Vad händer om innehållet i ett paket är förstört?
Alla paketoperatörer har egna supportorganisationer som tar hand om reklamationer.
6Är jag skyldig att ha extra försäkring som paketombud?
Ja, det är att rekommendera. Vanligtvis löser de flesta operatörer det generellt men vid tvist är det viktigt att ha en egen företagsförsäkring som täcker in att det finns paketombudshantering inom verksamheten. Vissa operatörer tycker också att det är bra att paketombudet har en egen försäkring medan andra anser att deras centrala försäkring räcker. Vår rekommendation är alltid att skaffa en om det inte uttryckligen står att de står för hela försäkringsansvaret. Kontakta ditt försäkringsgivare och se hur ett tillägg ser ut hos dig alternativt kontakta vår samarbetspartner Trygg Hansa.