Medlemsförmåner

Nytt ramavtal med Telenor:

Fastprisabonnemang inkl 5 GB data: 219 kronor
Öka till 20 GB data: +70 kronor
Öka till 100 GB data: +270 kronor
Extra data-simkort: 29 kr/st

Maila till vår medlemsadministration så får du avtalsnumret