Vi hjälper dig som medlem i de lägen du behöver oss.
Vår styrelse och våra medarbetare:

Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Staffan Eriksson, OK Värmland

Ledamöter Emil Henning, Gulf Idre, Sandra Kuoppa, Åkes Livs, Kitkiöjörvi, Joachim Hylén, Frendo Mullsjö och Staffan Lindström, ICA Kubiken, Sundsvall
Suppleant:Jennie Richter, Frendo Varekil

Hur ser framtiden ut och vad händer nu?

Tips, råd och tankar från styrelsen som sett branschens villkor och utmaningar utvecklas och förändras i expressfart de senaste åren.