Vi har mer än 100 års sammanlagd erfarenhet i branschen och hjälper dig som medlem i alla de lägen du behöver oss.
Vår styrelse och våra medarbetare:

Hur ser framtiden ut och vad händer nu?

Tips, råd och tankar från styrelsen som sett branschens villkor och utmaningar utvecklas och förändras i expressfart de senaste åren.

Staffan Eriksson


Man behöver tryggheten i en organisation vid sin sida när det är dags att skriva på sitt avtal med aktören. Det är bland annat viktigt att tänka över om man har kapacitet att blir ett "small -medium" -eller "large-" paketombud, dels när det gäller lagermöjligheter,
dels personalmässigt.
Eftersom trycket och arbetsbördan fortsätter att stiga så måste vi också aktivt se till att provisionen ökar.

Maria Wising


Framtiden blir intensiv! Säkerhetsfrågor av olika slag blir allt viktigare ju mer e-handeln ökar. Vi hanterar utrymmeskrävande kvantiteter och behöver klara regler om t.ex brandsäkerhet. Så behöver vi arbeta med andra frågor angående just våra lager. Paketombud med öppettider som tillåter det borde kunna få även lördagsleverans från aktörerna.

Emil Henning


Om fem år max tror jag i stort sett alla Sveriges paketombud är anslutna till organisationen.
Vi ska vara med och sätta villkoren helt enkelt. Ingen ska behöva skriva på avtal utan att ha haft tillgång till rådgivning, och vi kommer att finnas där hela vägen.
Avtalen är individuella, det ser inte likadant ut hos alla och det kan vara svårt att veta vad man kan förvänta sig och har rätt att kräva.

Tom Olsson


Förutom effektiviteten hos aktörerna så måste vi få upp den ekonomiska ersättningen för paketombuden. Arbetar man med flera aktörer är det ordentligt tid- och resurskrävande.
Det är också enormt viktigt att man har försäkringar som täcker när olyckan är framme. Ibland har paket innehåll som kan ställa till många olika sorters problem utan ett bra försäkringskydd.

Sven Kustus


Oavsett distributör blir paketombudet e-handelns ansikte mot konsumenterna. Därför tror jag att e-handeln kan komma att bli en kravställare på hur, var och under vilka villkor ombuden möter deras kunder. Och i en snabbt föränderlig bransch med bitvis pressade villkor och ekonomi är det en oerhörd styrka för ett paketombud att ha Sveriges paketombud i ”ryggen”.