Vi hjälper dig som medlem i de lägen du behöver oss.
Vår styrelse och våra medarbetare:

Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Staffan Eriksson, OKQ8 Karlstad

Ledamöter Emil Henning, Gulf Idre, och Sven Kustus, COOP, Älvsjö
Suppleanter: Sandra Kuoppa, Åkes Livs, Kitkiöjärvi och Joakim Hylén, Frendo Mullsjö

Hur ser framtiden ut och vad händer nu?

Tips, råd och tankar från styrelsen som sett branschens villkor och utmaningar utvecklas och förändras i expressfart de senaste åren.

Staffan Eriksson


Man behöver tryggheten i en organisation vid sin sida när det är dags att skriva på sitt avtal med aktören. Det är bland annat viktigt att tänka över om man har kapacitet att blir ett "small -medium" -eller "large-" paketombud, dels när det gäller lagermöjligheter,
dels personalmässigt.
Eftersom trycket och arbetsbördan fortsätter att stiga så måste vi också aktivt se till att provisionen ökar.

Emil Henning


Om fem år max tror jag i stort sett alla Sveriges paketombud är anslutna till organisationen.
Vi ska vara med och sätta villkoren helt enkelt. Ingen ska behöva skriva på avtal utan att ha haft tillgång till rådgivning, och vi kommer att finnas där hela vägen.
Avtalen är individuella, det ser inte likadant ut hos alla och det kan vara svårt att veta vad man kan förvänta sig och har rätt att kräva.

Sven Kustus


Oavsett distributör blir paketombudet e-handelns ansikte mot konsumenterna. Därför tror jag att e-handeln kan komma att bli en kravställare på hur, var och under vilka villkor ombuden möter deras kunder.
I en snabbt föränderlig bransch med bitvis pressade villkor och ekonomi är det en oerhörd styrka för ett paketombud att ha Sveriges paketombud i ”ryggen”.

Suppleanter


Sandra Kuoppa
Joachim Hylén