Sveriges entreprenörer service AB (nedan kallad SESAB) är serviceorganisationen bakom Sveriges Paketombud. I denna policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller för hur all personuppgiftshantering sker inom SESAB och dess övriga organisationer. SESAB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.


Personuppgifter vi samlar in


SESAB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.


SESAB registrerar personuppgifter i samband med:


• Att du blir medlem hos Organisationen Sveriges Servicestationer, Sveriges Franchisetagare eller Sveriges Paketombud.
• Att du använder dig av våra redovisningstjänster.
• Tecknar någon av våra försäkringar.
• Anmäler dig till utbildningar och/eller utbildningsresor.
• Prenumererar på någon av våra branschtidningar.
• När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på våra webbplatser.
• Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.
• Du som får tidningarna Bensin & Butik och/eller Franchise focus finns i vårt register för att vi bedömer att du i egenskap av din roll som entreprenör/franchisetagare har ett intresse av att läsa om din bransch. Du får också Bensin & Butik och/eller Franchise focus om du är medlem hos oss.


Insamling med samtycke


När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter samtycker du till att personuppgifter som ditt namn, telefonnummer och e-postadress lagras för att användas enligt punkterna nedan.


Hur vi använder insamlad information


SESAB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
• För att fullgöra avtal gentemot våra medlemmar.
• Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. vårt nyhetsbrev.
• För att kunna förhandla för våra medlemmars räkning och bistå i tvister.
• För att kontakta dig via e-post eller post med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
• För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.


Information som kan lämnas ut


Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Det finns biträdesavtal upprättade mellan SESAB och alla våra samarbetspartners vad gäller personuppgifter. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter I och med att du lämnar uppgifter till SESAB ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar SESAB främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke. Om SESAB använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras