Projektet ”Nationell ombudsplattform”-uppdateringar

Nationell Ombudsplattform igång med workshops i Norrbotten

Pajala kommun har inlett ett samarbete med förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform och Region Norrbotten för att skapa förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte inom paket- och logistiktjänster.

Ett pilotprojekt startas för att genom aktörs- och datasamverkan förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnätt.

Alexander Zuniga från Nationell Ombudsplattform var på plats och höll i pilotprojektets första workshop i Pajala den 3 september.

I Dagens Nyheter den 4/7/19:

Sveriges Paketombud om klimatsmart logistik och hållbara lösningar som alla tjänar på.


SVT om Ljusdals transportlösningar

Ljusdal är en av sex pilotkommuner som deltar i projektet Nationell Ombudsplattform. Kommunen har blivit lite av en ledstjärna i transportfrågor med lösningar som kan komma att sprida sig i andra glesbygdskommuner och till övriga delar av landet. SVT Gävleborg tog upp NärLjus' initiativ i en artikel och i ett TV- inslag den 1/8/19. Sveriges Paketombuds Olle Janrik uttalade sig i artikeln och NärLjus' Suzanne Bäckman i TV-inslaget, där hon berättade om projektet, hållbarheten, kostnadseffektiviteten och miljöomtanken bakom den nya logistikidén.

Mötesdagar i Gävleborg

Under två dagar har Sveriges Paketombud, Olle Janrik, Alexander Zuniga och Lena Malmqvist, arbetat med Region Gävleborg för att tillsammans finna bättre lösningar för pakethanteringen i länet framöver. Efter snart ett år med centrala dialoger var det härligt att träffa Näringslivsutvecklare med flera personer som har dessa frågor i sin vardag ihop med lokala entreprenörer. Någon enkel lösning finns ännu inte men vi tar tillsammans steg för steg mot en bättre lösning på sikt. Tempo i Åmot som vi besökte var en härlig butik med mycket energi och framåtanda. De är idag ombud för många olika delar, systembolaget, spel, frimärken mm, men saknar fortfarande PostNord, Schenker och Bussgods. Medborgarna i Åmot måste åka till Ockelbo för att hämta alla paket förutom de som kommer med DHL.
På den mittersta bilden syns Kenneth Norén i Åmotsbruks Handel Ekonomisk Förening och Magnus Brink, Ängebo Livs / Handlarn Svågadalen, Ängebo. Övriga foton är ifrån Tempo i Åmot.

Uppföljningsseminarium med CLOSER

Hur kan aktör- och datasamverkan bidra till att förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnät utanför större tätorter? Det var huvudfrågeställningen under CLOSERs, Sveriges Paketombuds och projektet Nationell Ombudsplattforms seminarium den 25/4/19. Seminariet var en uppföljning till Inspirationsdagen om hållbara post- och pakettjänster i glesbygder som Sveriges Paketombud, Nationell Ombudsplattform höll tillsammans med Svensk Handel i januari.

Inbjudna var en stor skara aktiva nyckelpersoner inom olika fält med direkt anknytning till glesbygsproblem, serviceplanering, infrastruktur, företagsamhet och innovativa logistiklösningar. Lina Wells och Lina Moritz, projektledare hos CLOSER, inledde med att beskriva arbetet med att initiera och driva projekt kopplade till området hållbara transportkorridorer.
Lina Moritz: ”Vi måste komma ihåg att landsbygden är differentierad och att det finns en ökad efterfrågan av speciallösningar. Data och digitalisering är absolut viktigast för att vi ska kunna bygga affärsmodeller och samarbeta. Samtidigt är behovet av lokala servicenoder akut.”
Olle Janrik och Alexander Zuniga, Sveriges Paketombud, fortsatte med att berätta om projektet Nationell Ombudsplattforms fortsatta arbete. Post- och paketmottagare i lands- och glesbygd, både privatpersoner och företag, är mer än positiva till ökad samverkan och samdistribution. Det upplevs som negativt att aktörerna inte samordnar sig sinsemellan, men kanske kommer en förändring till stånd:

Olle Janrik: ”Alla aktörer är nu villiga att ta steget. PostNord, Schenker, Bussgods, UPS och DHL är med på att vara med i dialogen. Vi har även våra regioner med oss och nu ska vi hitta olika områden och modeller att testa.”

PTS Pär Lindberg tog över: “Förra mötet, Inspirationsdagen, gav mersmak och PTS ambition är att själva ha egen verkstad samtidigt som vi bidrar till gemensam verkstad”.
Pär-Ove Bergqvist, koordinator på Tillväxtverket gick in på de insatser som behövs för att bibehålla grundläggande kommersiell service i glesbygd,
Roland Elander från Sustainable Innovation berättade om DenCity - innovativa lösningar för bl.a. hållbara transporter i städer och Andreas Thiemo om SESAM - framtidens lås.

Magnus Enzell, ämnesråd på Infrastrukturdepartementet, förklarade vikten av att samla data för att bygga nya tjänster.

Flera kommuner deltog även de med presentationer och inspel, däribland Ljusdals kommun med näringslivsutvecklare Suzanne Bäckman som berättade om en lokal lösning på samdistribution av paket som givit riktigt goda resultat.
Den gemensamma slutsatsen efter dagen, som också innehöll workshops, är att ökad post-och paketservice är bland det främsta som efterfrågas i våra glesbygder för att de ska överleva.

Läs mer och ta del av presentationerna på CLOSERs hemsida:

D-Congress och nytt seminarium på gång


I början av mars deltog projektet Nationell Ombudsplattform som partner på D-congress i Göteborg med synlighet bl.a. genom en egen monter tillsammans med Sverige Paketombud. Många besökare kom förbi och det fanns tillfälle för diskussioner kring paketleveranser i nuläge och framtid.
Under D-congress deltog projektgruppen även i seminarier samt knöt kontakter med flera olika nyckelpersoner inför framtiden.

Som nästa steg bjuder Nationell Ombudsplattform och CLOSER tillsammans in utvalda aktörer till ett gemensamt seminarium den 25 april där arbetet fortsätter med samverkan mellan intressenter och aktörer. Då kommer även en workshop med case-identifiering att hållas där pilotkommuner, faktaunderlag, behov och förutsättningar för projektifiering presenteras.
Fortsatt arbete med projektet sker med fokus på metodutveckling och vidare samverkan.

Inspirationsdag om samverkan och innovation inom pakettjänster


Projekt Nationell Ombudsplattform, bjöd den 23/1 in till "Inspirationsdag".

Föreläsare berättade om nationella och regionala utmaningar och andra förändringsprocesser.

Dagen var interaktiv så våra deltagare kunde bidra via mentometrar både med frågor till talarna och med tankar kring framtiden gällande paketleveranser.
På eftermiddagen hölls det workshop och paneldebatt.

Vi vill tacka alla deltagare för aktivt deltagande som gett oss stor hjälp inför det fortsatta arbetet!


Projektet Nationell Ombudsplattform besöker Orust

I slutet av vecka 2 var Lena Malmqvist och Alexander Zuniga från projektet Nationell Ombudsplattform på besök på Orust där föreningen Orust Kretsloppsakademi hade möte.

Föreningens målsättning är att Orust skall bli en föregångare för ett hållbart samhälle och man driver hållbara lösningar vad gäller allt möjligt från musselkompostering till samtransporter och genomtänkta transportlösningar.

Projektet presenterades och det fanns ett stort intresse från deltagarna på mötet.


Sveriges Paketombud 14/12/18

Andra projektuppdateringen

Under den senaste tiden har projektet Nationell ombudsplattform deltagit i flera samverkansmöten med Svensk Handel, PTS, Samtrafiken m.fl. för att göra klart de två första projektstegen.

En struktur och en plan för fortsatt arbete börjar växa fram och vi ser fram emot många spännande möten under slutet av året och under 2019.

Den 24 november var Nationell Ombudsplattform utställare på EMAB-mässan på Infracity i Stockholm. Där träffade vi många ombud från hela Sverige och diskuterade problematik och lösningar kring pakethantering. Projektet fick många bra synpunkter att ta med inför fortsatt arbete.
Sveriges Paketombud fick även en del nya, intresserade medlemmar bland besökarna.

Nu närmast arbetar vi med en inspirationsdag i januari som kommer att hjälpa projektet framåt.


Sveriges Paketombud 31/10/18

Första projektuppdateringen

Projektet är nu i full gång med första fasen.

I startskedet har vi bokat in många samverkansmöten för att stämma av och kartlägga intressenter av olika slag.

Arbetet kommer att analyseras så att vi kan komma fram till hur projektet ska fortlöpa. Vi i projektgruppen* besöker seminarier och mässor för att skapa kontaktnät inför det kommande arbetet och kommer att besöka bl.a. Logistik & Transportkonferensen på Svenska Mässan i Göteborg i början på november.
Information om hur projektet fortskrider läggs löpande upp på denna hemsida, på Sveriges Paketombuds Facebooksida och i branschtidningar.

Är du själv ombud och vill vara med och påverka processen så hittar du information om medlemskap under fliken “Bli medlem” här på hemsidan.

*Projektgruppen består av Lena Malmqvist, Alexander Zuniga, Eva Johnson och Olle Janrik.