Slutrapport

Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform


Omlastningshubbar i landsbygdskommuner och vikten av data som strategisk resurs för optimering av paketlogistik är de största fynden när Sveriges Paketombud presenterar sin rapport ifrån förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform. Stora miljövinster och samhällsvinster finns att hämta genom samdistribution på den sista milen.
Sveriges Paketombud och förstudieprojektet har analyserat och utvecklat kunskapen om post- och paketmarknadens villkor i Sveriges gles- och landsbygder. Förstudien har velat skapa förutsättningar för effektivt informationsutbyte inom pakettjänster genom datasamverkan samt optimering av transportflöden i landsbygdskommuner för ökad tillförlitlighet, lönsamhet och hållbarhet. I förstudiens arbete tydliggjordes behovet av omlastningshubbar. Med en hubb i varje centralort, dit paketoperatörerna levererar paket och styckegods som därefter samlastas för att samköras ”den sista milen”, löser man många problem på en gång.
Förstudien har tagit fram en beräkningsmodell som visar hur mycket paketoperatörerna tjänar, hur mycket miljöbelastningen minskar och hur tillförlitligheten för paketkunderna påverkas med samtransporter ifrån omlastningshubbar till paketombud. Som exempel kan nämnas att varje ort som knyts till hubben minskar miljöpåverkan med 10 ton CO2 per år, vilket är lika mycket som en personbil som kör två varv runt jorden.
Läs hela rapportenhär:

Vi tackar varmt alla deltagare i slutkonferensen för
förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform.
Vi har delat upp slutkonferensen i sju delar, välkomna in och titta!

Slutkonferens i Sveriges Paketombuds förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform den 2 september 2020, del 1.

Inledning och presentation av förstudiens slutsatser och rekommendationer

Moderator: Beata Wickbom

Projektgrupp:Olle Janrik, Direktör Sveriges Paketombud, Alexander Zuniga, Verksamhetsutvecklare &Teknisk projektledare och Catarina Lindberg, Rapportering&Dokumentation
Slutkonferens i Sveriges Paketombuds förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform den 2 september 2020, del 2.

Medverkande: Britta Flinkfeldt;Kommunstyrelsens ordförande, Arjeplog Kommun Suzanne Bäckman; Näringslivsutvecklare NärLjus, Ljusdals Kommun Erik Mella; Näringslivsstrateg, Pajala Kommun Ulrica Hammarström Kommunstyrelsens ordförande i Pajala Malin Ohlsson Landsbygdsutvecklare, Västerviks Kommun och Henrik Ringsberg;Forskare & Lektor, Chalmers Tekniska Högskola
Slutkonferens i Sveriges Paketombuds förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform den 2 september 2020, del 3.

Frågestund med Olle Janrik och Alexander Zuniga i projektgruppen.

Intervjuer och samtal med Karin Johansson;VD, Svensk handel Björn Blondell;Divisionschef Marknadsutveckling, PTS Eva Lindberg;Regionråd, Region Gävleborg
Slutkonferens i Sveriges Paketombuds förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform den 2 september 2020, del 4.

Medverkande:
Sigrid Petterssén;Projektledare Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt, Region Gävleborg
Magnus Enzell;Ämnesråd på Regeringskansliet.

Lennart Thörn;Kvalificerad utredare;TrafikAnalys och
Mikael Tingblad;Chef Produktionsoptimering Distributionsnät,PostNord

Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattforms presentation av slutsatser och rekommendationer som hölls under slutkonferensen hittar duhär:
Henrik Ringsbergs presentation finns att ladda ner här:

Slutkonferens för förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform


Slutkonferens för förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform och final för Innovationsutmaningen för pakettjänster och transporter i Sveriges gles- och landsbygder.

Varmt välkommen till vår slutkonferens!

Det blir en heldag där vi kommer att presentera förstudieprojektes resultat och slutsatser samt förslag till strategi för framtidens pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder.
Dagen kommer att vara uppdelad enligt programmet nedan.
Del 1 - Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform - kl. 09:30-12:30


Lunch/paus 12:30-13:00

Del 2 - Final för Innovationsutmaningen- kl. 13:00-14:00

Vi kommer även att få höra finalisterna i vår Innovationsutmaning pitcha sina förslag innan vi annonserar vinnaren.
Länkar till sändingen och hur ni kommer att kunna ställa frågor under konferensen finns med på bekräftelsen som ni kommer att få när ni har bekräftat er bokning.

Ni bokar in er
här:

Ett mail/sms kommer att sändas till er för att bekräfta att ni är anmälda.

Har ni några frågor är ni välkommna att kontakta Catarina Lindberg, Sveriges Paketombud 070-303 60 61 Angela Yong, Tillväxtverket, 073-380 82 08

Med vänliga hälsningar, Catarina och Angela

Ett samarbete mellan

:

Hur kan vi skapa flexibla, hållbara och förutsägbara transporter och användaranpassade pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder genom datasamverkan?

Denna högaktuella innovationsutmaning lanserades den 5 februari 2020 och är öppen för anmälningar och tävlingsbidrag fram till den 3 aug 2020. Därefter tar juryns arbete vid och upp till tre vinnare utses den 2 september 2020 i Stockholm under projektet Nationell Ombudsplattforms slutkonferens. Bakom utmaningen står Sveriges Paketombud, DIGG, Tillväxtverket, Region Gäveborg, Ljusdals Näringslivskontor och Ljusdals kommun.

När det kommer till stora volymer och korta avstånd så tar marknadskonkurrensen hand om leveransen.

Problem uppkommer när paketen är färre och avstånden längre – så som det ofta är på glesbygden. Dyra leveranser per kolli leder till låg lönsamhet, vilket gör att samverkan mellan aktörer blir direkt nödvändig.
Detta påverkar nämligen inte bara hanteringen och leverans av privatpaket, men även nödvändigheter som tex. medicin. Det är för de små, få paketen som ska levereras på långa avstånd som samverkan behövs.

Genom innovationsutmaningen önskar vi få fram en datadriven, användaranpassad, skalbar och hållbar lösning för hela leveranskedjan.

I första steget tittar vi på transportsträckan från omlastningshubbar till ombud. Lösningen ska kunna kopplas ihop med alla aktörers system, aktörerna ska behålla kontrollen över var ett paket befinner sig och få information från hubben utan att behöva bygga nya system.
Den optimala lösningen, som idag förstås ännu inte existerar, är en enda kod för paketet under hela transportvägen, från e-handlare till slutmottagare. Samtidigt ska hela leveranskedjan vara transparent. Aviseringen till slutmottagaren ska inkludera möjligheten att bestämma alternativ till leverans inom det befintliga ombudsnätet. Kvittens ska gå till alla avsändare i kedjan. Leveransstyrningen ska också innebära möjligheten att boka lantbrevbäring om man är berättigad eller blockera hemleverans.

Lösningen ska möjliggöra och effektivisera samtransporter från lokala hubbar till paketombud i landsbygdskommuner och till slutmottagaren. Den ska även kunna byggas ut till att inkludera returhantering och till att ge indikation på utrymmeskapacitet i de områden där paketskåp är aktuella.

Vi hoppas även kunna skapa synergier mellan transportbehov inom olika ombudsformer, utveckla nya distributionskanaler, optimera transporter, utöka paketombudsnätet och bygga ut servicenivån hos redan existerande ombud av andra serviceslag med nya ombudstjänster.

Läs mer om Innovationsutmaningen och om hur du anmäler dig om du vill delta på:
challengesgov.se


Slutrapport i pilotkommunen Ljusdal:

Ljusdals kommun och NärLjus –
en företagsrådgivning som förändrade framtiden


När flera butiksägare i byarna Los och Ramsjö i full panik för ett par år sedan vände sig till Näringslivskontoret i Ljusdals kommun var stämningen pressad. Butiksägarna hade precis fått veta att de inom en snar framtid skulle stå helt utan mjölk- och tidningstransporter, något som med all säkerhet skulle ha fått dem att slå igen.
Näringslivskontoret med Suzanne Bäckman i bräschen genomförde analogt en flödeskartläggning. Den visade hur illa det såg ut med fyllnadsgrad och frekvens i de distributionsbilar som hittills kört de nedläggningshotade sträckorna till Los och Ramsjö Efter krismöte och upprop till kommunens företagare tog SNX Logistics Thomas Nilsson med stor ekonomisk risk över leveranserna till byarna, började samköra transporter och räddade därmed situationen,
Ljusdals kommun är en av förstudieprojektet Nationell Ombudsplattforms åtta pilotkommuner,
Tillgängligheten till service är nödvändig för alla, behovet av paketombud är stort och tillförlitlighet för post- och pakettjänster en grundläggande förutsättning för hållbar regional tillväxt.
Näringslivskontoret Närljus satte Ljusdals kommun på kartan när man klarade av att genomföra en vågad förlaga till transportlösning för gles- och landsbygdskommuner som inspirerar.

Slutrapporten för Ljusdal presenterades
den 20 februari i Järvsöbaden.

Drönare och framtidens transporter

Sveriges Paketombud och projektet Nationell Ombudsplattform besökte den 5 november Sveriges största drönarkonferens. Det övergripande temat för årets 2-dagarskonferens var "Framtidens teknik är redan här". UAS Forum Sweden i Linköping har blivit en nationell mötesplats där användare och tillverkare, myndigheter och organisationer samlas för att lyfta och diskutera aktuella ämnen i branschen. Under den första konferensdagen fick vi bland annat veta att det finns quadcopterdrönare som kan bära över 1000kg last. Programmet dag två inleddes av infrastrukturminister Tomas Eneroth innan Västeviks kommun presenterade sin programpunkt "Drönare för kommunal utveckling – möjligheter".

Inspirationsdag på Tillväxtverket


Den 24 oktober höll förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform ännu en Inspirationsdag, denna gång på Tillväxtverket i Stockholm.
Temat för dagen var “Hållbara, kostnadseffektiva och användaranpassade pakettjänster och leveranser i Sveriges gles- och landsbygder"

Martin Olauzon, chef på Tillväxtverkets nya enhet för landsbygder och lokal kapacitet, välkomnade deltagarna och förklarade: - Vår nya enhet ska fokusera på landsbygden och utgöra ett nav som konkret håller i servicefrågor. Denna Inspirationsdag kommer att vara relevant för oss alla.

Sveriges Paketombuds Olle Janrik och Alexander Zuniga uppdaterade deltagarna om projektet och om de åtta kommuner som utgör våra pilotkommuner - Arjeplog, Bengtsfors, Hudiksvall, Ljusdal, Pajala, Sotenäs, Västervik och Älvdalen.
Målsättningen med piloterna är att kommunerna ska genomföra en komplett flödeskartläggning utifrån pakettjänster, leveranser och gles- och landsbygdsperspektivet. Förslag ska kunna tas fram för en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för pakettjänster i respektive kommun. Genom att analysera pilotkommunernas arbete kommer förutsättningarna för ökad samverkan och samdistribution konkretiseras så att användaranpassade och effektiva leveranslösningar för Sveriges gles- och landsbygder kan tas fram.

Olle Janrik och Alexander Zuniga:
-Vi ska göra verkstad i Sveriges gles- och landsbygder och verkligen börja snickra. Vi har identifierat ett stort behov av lokala hubbar eller servicepunkter. Just nu har vi händerna fulla med att skapa förutsättningar för våra pilotprojekt. Nationell Ombudsplattform har fått publicitet i SVT, vi fortsätter att höja ribban och idag ska vi låta oss inspireras igen.

Dagens presentationer tog vid och Lennart Thörn, kvalificerad utredare hos Trafikanalys, föregick delegationen ifrån pilotkommunen Ljusdal med projektutvecklare Roland Hamlin, verksamhetschef Susanne Lidfeldt och Suzanne Bäckman, näringslivsutvecklare hos NärLjus, samt Thomas Nilsson, SNX Transport, den lokale åkare som för ett par år sedan började köra “the last mile” till mindre byar i kommunen när Bussgods lade ner. Utan Thomas hade byarna Los och Ramsjö förmodligen inte överlevt och han berättade om varför han valde att riskera sitt företag:
- Det var hjälp till självhjälp, jag tog mitt sociala ansvar. Det kunde ha gått illa men nu går jag med vinst igen.

KOSAVA presenterades av Olof Moen, forskningsledare och Christina Persson, projektledare, hos Nationellt centrum för samordnad varudistribution innan pilotkommunerna representerades av Arjeplog med kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt och av Pajala med kommunstyrelsens ordförande Ulrica Hammarström som gav oss uppdateringar om vad som har hänt sedan sist i deras kommuner.

Eftermiddagens nationella perspektiv inleddes av PTS' duo Pär Lindberg, utredare, och Anders Hildingsson, ekonom och analytiker.
Trafikutskottets Teres Lindberg, riksdagsledamot, gav oss därefter ett intressant historiskt perspektiv av postens historia och menade att vi är inne i en förändringarnas tid.

Det framåtblickande panelsamtalet leddes av Alexander Zuniga οch vi fick höra åsikter om hur utmaningarna för paketlogistiken uppfattas av deltagarna.
Teres Lindberg hoppades att projektet leder till att man får loss data som kan kombineras för att testa samtransporter och lokala logistikhubbar. Martin Olauzon ansåg att man bör utgå ifrån de förutsättningar som finns på respektive ort och ta fram kunskap till lösningar. Emma Maraschin, chef för PTS enhet för postfrågor, förklarade att det behövs samverkan vid lokala lösningar och att det finns ett behov av att anpassa regelverket. Britta Flinkfeldt menade att offentliga och privata aktörer måste tvingas att samverka. Staffan Lundberg, regional digitaliseringskoordinator, Region Norrbotten, vill samla ihop alla transportbehov eftersom det behövs system, Lisa Lundin, regionutvecklare hos Region Västra Götaland ser gärna att regionerna blir mellanhänder och Sten-Rune Lundin, chef för enheten för agenda 2030 hos länsstyrelsen Dalarna, ansåg att struktur är nödvändigt.

Alexander Zuniga knöt ihop panelsamtalet med att vi måste fokusera på datasamverkan och kunskapsutveckling. -Vi ska inventera användarnas behov av posttjänster i pilotprojekten. Utmaningen består men vi tar oss framåt för långsiktighet och stabilitet.

Olle Janrik: - Det finns tillräckligt många indikationer på hur det bör fungera och vi gemensamt måste få gungbrädan att tippa över. Vi måste få aktörerna att agera och nu är alla intresserade.

Nationell Ombudsplattform igång med workshops i Norrbotten

Pajala kommun har inlett ett samarbete med förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform och Region Norrbotten för att skapa förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte inom paket- och logistiktjänster.

Ett pilotprojekt startas för att genom aktörs- och datasamverkan förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnätt.

Alexander Zuniga från Nationell Ombudsplattform var på plats och höll i pilotprojektets första workshop i Pajala den 3 september.

I Dagens Nyheter den 4/7/19:

Sveriges Paketombud om klimatsmart logistik och hållbara lösningar som alla tjänar på.


SVT om Ljusdals transportlösningar

Ljusdal är en av sex pilotkommuner som deltar i projektet Nationell Ombudsplattform. Kommunen har blivit lite av en ledstjärna i transportfrågor med lösningar som kan komma att sprida sig i andra glesbygdskommuner och till övriga delar av landet. SVT Gävleborg tog upp NärLjus' initiativ i en artikel och i ett TV- inslag den 1/8/19. Sveriges Paketombuds Olle Janrik uttalade sig i artikeln och NärLjus' Suzanne Bäckman i TV-inslaget, där hon berättade om projektet, hållbarheten, kostnadseffektiviteten och miljöomtanken bakom den nya logistikidén.

Mötesdagar i Gävleborg

Under två dagar har Sveriges Paketombud, Olle Janrik, Alexander Zuniga och Lena Malmqvist, arbetat med Region Gävleborg för att tillsammans finna bättre lösningar för pakethanteringen i länet framöver.Efter snart ett år med centrala dialoger var det härligt att träffa Näringslivsutvecklare med flera personer som har dessa frågor i sin vardag ihop med lokala entreprenörer.Någon enkel lösning finns ännu inte men vi tar tillsammans steg för steg mot en bättre lösning på sikt. Tempo i Åmot som vi besökte var en härlig butik med mycket energi och framåtanda.De är idag ombud för många olika delar, systembolaget, spel, frimärken mm, men saknar fortfarande PostNord, Schenker och Bussgods. Medborgarna i Åmot måste åka till Ockelbo för att hämta alla paket förutom de som kommer med DHL.
På den mittersta bilden syns Kenneth Norén i Åmotsbruks Handel Ekonomisk Förening och Magnus Brink, Ängebo Livs / Handlarn Svågadalen, Ängebo. Övriga foton är ifrån Tempo i Åmot.

Uppföljningsseminarium med CLOSER

Hur kan aktör- och datasamverkan bidra till att förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnät utanför större tätorter? Det var huvudfrågeställningen under CLOSERs, Sveriges Paketombuds och projektet Nationell Ombudsplattforms seminarium den 25/4/19. Seminariet var en uppföljning till Inspirationsdagen om hållbara post- och pakettjänster i glesbygder som Sveriges Paketombud, Nationell Ombudsplattform höll tillsammans med Svensk Handel i januari.

Inbjudna var en stor skara aktiva nyckelpersoner inom olika fält med direkt anknytning till glesbygsproblem, serviceplanering, infrastruktur, företagsamhet och innovativa logistiklösningar. Lina Wells och Lina Moritz, projektledare hos CLOSER, inledde med att beskriva arbetet med att initiera och driva projekt kopplade till området hållbara transportkorridorer.
Lina Moritz: ”Vi måste komma ihåg att landsbygden är differentierad och att det finns en ökad efterfrågan av speciallösningar. Data och digitalisering är absolut viktigast för att vi ska kunna bygga affärsmodeller och samarbeta. Samtidigt är behovet av lokala servicenoder akut.”
Olle Janrik och Alexander Zuniga, Sveriges Paketombud, fortsatte med att berätta om projektet Nationell Ombudsplattforms fortsatta arbete. Post- och paketmottagare i lands- och glesbygd, både privatpersoner och företag, är mer än positiva till ökad samverkan och samdistribution. Det upplevs som negativt att aktörerna inte samordnar sig sinsemellan, men kanske kommer en förändring till stånd:

Olle Janrik: ”Alla aktörer är nu villiga att ta steget. PostNord, Schenker, Bussgods, UPS och DHL är med på att vara med i dialogen. Vi har även våra regioner med oss och nu ska vi hitta olika områden och modeller att testa.”

PTS Pär Lindberg tog över: “Förra mötet, Inspirationsdagen, gav mersmak och PTS ambition är att själva ha egen verkstad samtidigt som vi bidrar till gemensam verkstad”.
Pär-Ove Bergqvist, koordinator på Tillväxtverket gick in på de insatser som behövs för att bibehålla grundläggande kommersiell service i glesbygd,
Roland Elander från Sustainable Innovation berättade om DenCity - innovativa lösningar för bl.a. hållbara transporter i städer och Andreas Thiemo om SESAM - framtidens lås.

Magnus Enzell, ämnesråd på Infrastrukturdepartementet, förklarade vikten av att samla data för att bygga nya tjänster.

Flera kommuner deltog även de med presentationer och inspel, däribland Ljusdals kommun med näringslivsutvecklare Suzanne Bäckman som berättade om en lokal lösning på samdistribution av paket som givit riktigt goda resultat.
Den gemensamma slutsatsen efter dagen, som också innehöll workshops, är att ökad post-och paketservice är bland det främsta som efterfrågas i våra glesbygder för att de ska överleva.

Läs mer och ta del av presentationerna på CLOSERs hemsida:

D-Congress och nytt seminarium på gång


I början av mars deltog projektet Nationell Ombudsplattform som partner på D-congress i Göteborg med synlighet bl.a. genom en egen monter tillsammans med Sverige Paketombud. Många besökare kom förbi och det fanns tillfälle för diskussioner kring paketleveranser i nuläge och framtid.
Under D-congress deltog projektgruppen även i seminarier samt knöt kontakter med flera olika nyckelpersoner inför framtiden.

Som nästa steg bjuder Nationell Ombudsplattform och CLOSER tillsammans in utvalda aktörer till ett gemensamt seminarium den 25 april där arbetet fortsätter med samverkan mellan intressenter och aktörer. Då kommer även en workshop med case-identifiering att hållas där pilotkommuner, faktaunderlag, behov och förutsättningar för projektifiering presenteras.
Fortsatt arbete med projektet sker med fokus på metodutveckling och vidare samverkan.

Inspirationsdag om samverkan och innovation inom pakettjänster


Projekt Nationell Ombudsplattform, bjöd den 23/1 in till "Inspirationsdag".

Föreläsare berättade om nationella och regionala utmaningar och andra förändringsprocesser.

Dagen var interaktiv så våra deltagare kunde bidra via mentometrar både med frågor till talarna och med tankar kring framtiden gällande paketleveranser.
På eftermiddagen hölls det workshop och paneldebatt.

Vi vill tacka alla deltagare för aktivt deltagande som gett oss stor hjälp inför det fortsatta arbetet!


Projektet Nationell Ombudsplattform besöker Orust

I slutet av vecka 2 var Lena Malmqvist och Alexander Zuniga från projektet Nationell Ombudsplattform på besök på Orust där föreningen Orust Kretsloppsakademi hade möte.

Föreningens målsättning är att Orust skall bli en föregångare för ett hållbart samhälle och man driver hållbara lösningar vad gäller allt möjligt från musselkompostering till samtransporter och genomtänkta transportlösningar.

Projektet presenterades och det fanns ett stort intresse från deltagarna på mötet.


Sveriges Paketombud 14/12/18

Andra projektuppdateringen

Under den senaste tiden har projektet Nationell ombudsplattform deltagit i flera samverkansmöten med Svensk Handel, PTS, Samtrafiken m.fl. för att göra klart de två första projektstegen.

En struktur och en plan för fortsatt arbete börjar växa fram och vi ser fram emot många spännande möten under slutet av året och under 2019.

Den 24 november var Nationell Ombudsplattform utställare på EMAB-mässan på Infracity i Stockholm. Där träffade vi många ombud från hela Sverige och diskuterade problematik och lösningar kring pakethantering. Projektet fick många bra synpunkter att ta med inför fortsatt arbete.
Sveriges Paketombud fick även en del nya, intresserade medlemmar bland besökarna.

Nu närmast arbetar vi med en inspirationsdag i januari som kommer att hjälpa projektet framåt.


Sveriges Paketombud 31/10/18

Första projektuppdateringen

Projektet är nu i full gång med första fasen.

I startskedet har vi bokat in många samverkansmöten för att stämma av och kartlägga intressenter av olika slag.

Arbetet kommer att analyseras så att vi kan komma fram till hur projektet ska fortlöpa. Vi i projektgruppen* besöker seminarier och mässor för att skapa kontaktnät inför det kommande arbetet och kommer att besöka bl.a. Logistik & Transportkonferensen på Svenska Mässan i Göteborg i början på november.
Information om hur projektet fortskrider läggs löpande upp på denna hemsida, på Sveriges Paketombuds Facebooksida och i branschtidningar.

Är du själv ombud och vill vara med och påverka processen så hittar du information om medlemskap under fliken “Bli medlem” här på hemsidan.

*Projektgruppen består av Lena Malmqvist, Alexander Zuniga, Eva Johnson och Olle Janrik.

Sveriges Paketombuds pressmeddelande den 19/9/2018