Förstudien och Ljusdals SNX Transport i Transportnytt